Osoby ubezpieczone w ZUS i KRUS mogą korzystać z bezpłatnych konsultacji chirurgicznych w Poradni Chirurgicznej Ogólnej oraz z zabiegów operacyjnych w zakresie chirurgii ogólnej.

W celu skorzystania z w/w usług należy przedstawić skierowanie od lekarza rodzinnego lub lekarza dowolnej specjalizacji mającego zawartą aktualną umowę z NFZ na świadczenie usług medycznych, aktualny dowód ubezpieczenia społecznego oraz dokument z numerem PESEL.

Informacja i rejestracja pacjentów patrz KONTAKT