lek. med. Artur Dobosz - chirurgia przepuklin Poznań. Przepuklina pachwinowa, mosznowa, udowa, pępkowa Rodzaje przepuklin operowanych w naszej Klinice:
pachwinowa, mosznowa, udowa, pępkowa, kresy białej, brzuszna pooperacyjna.

Przepuklina pachwinowa, mosznowa i udowa
Wymienione przepukliny operujemy nowoczesną metodą Shouldice`a, która polega na zeszyciu w odpowiedni sposób tkanek kanału pachwinowego co pozwala na niemal bezbólowy przebieg pooperacyjny. Przepuklinę pachwinową można również zaopatrzyć siatką niewchłanialną. Jedną z najlepszych metod obecnie stosowanych w renomowanych klinikach europejskich oraz w naszej klinice jest metoda prof. Trabucco. W metodzie tej zamiast tzw. plastyki kanału pachwinowego (zeszywania tkanek ze sobą) umieszcza się w kanale pachwinowym siatkę niewchłanialną, która po przerośnięciu tkanką włóknistą stanowi barierę zapobiegającą nawrotowi przepuklin.
Omówione operacje wykonywane są głównie w znieczuleniu miejscowym - pacjent może opuścić klinikę w dniu zabiegu lub przewodowym (duże przepukliny) po którym pacjent opuszcza szpital następnego dnia, a po tygodniu w obu przypadkach wraca do lekkiej pracy

Przepuklina pępkowa i kresy białej
W przypadku małych przepuklin ( do ok.10 cm średnicy) zabieg operacyjny wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym. Polega on na zeszyciu wrót przepukliny czyli otworu przez który wydostaje się zawartość przepukliny z użyciem lub bez siatki przepuklinowej.
Pacjent po operacji przebywa kilka godzin na oddziale chirurgicznym po czym jest zwolniony do domu.
W przypadku większych przepuklin tego typu wymagane jest znieczulenie przewodowe lub ogólne z hospitalizacją 2-3 dniową.

Przepuklina pooperacyjna
Jest to przepuklina powstała w następstwie rozejścia się powłok brzusznych po operacjach wykonywanych na jamie brzusznej (pęcherzyka żółciowego, żołądka, resekcji jelit, wycięcia śledziony lub nerek itp.). Małe przepukliny, wcześnie zauważone przez pacjenta lub lekarza można zlikwidować w analogiczny sposób jak przepukliny pępkowe czy też kresy białej.
W przypadku przepuklin dużych, o szerokich wrotach przepuklinowych rozważamy zastosowanie siatek przepuklinowych, które dobiera się w zależności od średnicy otworu wrót przepukliny.
W przypadkach zaniedbanych i coraz rzadziej występujących znieczulenie powinno być dobrane w zależności od miejsca występowania przepukliny i stanu zdrowia pacjenta, a pobyt w szpitalu wynosi 2-3 doby.

Przepuklina mosznowa

Przepuklina pachwinowa

Przepuklina pępkowa

Przepuklina brzuszna pooperacyjna