lek. med. Artur Dobosz - chirurgia przepuklin Poznań. Przepuklina pachwinowa, mosznowa, udowa, pępkowa Rodzaje przepuklin operowanych w naszej Klinice:
pachwinowa, mosznowa, udowa, pępkowa, kresy białej, brzuszna pooperacyjna.

Przepuklina pachwinowa, mosznowa i udowa
Wymienione przepukliny operujemy nowoczesną metodą Shouldice`a, która polega na zeszyciu w odpowiedni sposób tkanek kanału pachwinowego co pozwala na niemal bezbólowy przebieg pooperacyjny. Przepuklinę pachwinową można również zaopatrzyć siatką niewchłanialną. Jedną z najlepszych metod obecnie stosowanych w renomowanych klinikach europejskich oraz w naszej klinice jest metoda prof. Trabucco. W metodzie tej zamiast tzw. plastyki kanału pachwinowego (zeszywania tkanek ze sobą) umieszcza się w kanale pachwinowym siatkę niewchłanialną, która po przerośnięciu tkanką włóknistą stanowi barierę zapobiegającą nawrotowi przepuklin.
Omówione operacje wykonywane są głównie w znieczuleniu miejscowym - pacjent może opuścić klinikę w dniu zabiegu lub przewodowym (duże przepukliny) po którym pacjent opuszcza szpital następnego dnia, a po tygodniu w obu przypadkach wraca do lekkiej pracy

Przepuklina pępkowa i kresy białej
W przypadku małych przepuklin ( do ok.10 cm średnicy) zabieg operacyjny wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym. Polega on na zeszyciu wrót przepukliny czyli otworu przez który wydostaje się zawartość przepukliny z użyciem lub bez siatki przepuklinowej.
Pacjent po operacji przebywa kilka godzin na oddziale chirurgicznym po czym jest zwolniony do domu.
W przypadku większych przepuklin tego typu wymagane jest znieczulenie przewodowe lub ogólne z hospitalizacją 2-3 dniową.

Przepuklina pooperacyjna
Jest to przepuklina powstała w następstwie rozejścia się powłok brzusznych po operacjach wykonywanych na jamie brzusznej (pęcherzyka żółciowego, żołądka, resekcji jelit, wycięcia śledziony lub nerek itp.). Małe przepukliny, wcześnie zauważone przez pacjenta lub lekarza można zlikwidować w analogiczny sposób jak przepukliny pępkowe czy też kresy białej.
W przypadku przepuklin dużych, o szerokich wrotach przepuklinowych rozważamy zastosowanie siatek przepuklinowych, które dobiera się w zależności od średnicy otworu wrót przepukliny.
W przypadkach zaniedbanych i coraz rzadziej występujących znieczulenie powinno być dobrane w zależności od miejsca występowania przepukliny i stanu zdrowia pacjenta, a pobyt w szpitalu wynosi 2-3 doby.

Jak rozpoznać przepuklinę?

Czym jest przepuklina? W ten sposób określa się grupę schorzeń, które polegają na przemieszczaniu się narządów wewnętrznych poza miejsce ich naturalnego występowania. Większość przypadków dotyczy przesunięcia się fragmentu jelita cienkiego lub grubego przez otwór pachwinowy, pępek albo kanał udowy. Przepuklina może też powstać, gdy narząd przemieszcza się przez otwory wtórne, powstałe np. w wyniku operacji. Szczególnie częstą dolegliwością jest przepuklina pachwinowa. Dotyczy ona nawet 70% pacjentów, u których zdiagnozowano ten typ schorzenia.

W jaki sposób rozpoznać przepuklinę? Objawy są podobne niezależnie od miejsca jej występowania. Na początku chory zauważa niewielką, miękką wypukłość w okolicy pachwiny lub brzucha. Dotykanie guzka może powodować promieniujący ból (opisywany czasem jako pieczenie). Dyskomfort tego rodzaju jest odczuwany silniej w trakcie wykonywania dużego wysiłku fizycznego, parcia przy wydalaniu oraz podczas kaszlu, kichania lub płaczu.

W początkowym stadium choroby przepuklinę można wprowadzić („wcisnąć”) do wewnątrz jamy brzusznej. Z czasem jednak wypukłość staje się coraz lepiej widoczna, a ręczne odprowadzenie guzka jest coraz trudniejsze.

Kiedy należy udać się do lekarza?

Do specjalisty najlepiej udać się niezwłocznie po zauważeniu pierwszych objawów. Początkowo choroba ta nie stanowi dużego zagrożenia dla pacjenta, ale z czasem może dojść do uwięźnięcia przepukliny, prowadzącego do niewydolności i martwicy jelit. Wczesna diagnoza i leczenie operacyjne pozwalają na trwałe pozbycie się problemu.

Jeżeli już doszło do uwięźnięcia przepukliny, z lekarzem należy skontaktować się natychmiast. Taki stan jest wskazaniem do jak najszybszej operacji. Uwięźnięcie oznacza, że jelita nie są właściwie ukrwione - właśnie dlatego pojawia się martwica mogąca doprowadzić nawet do śmierci chorego.

Jak rozpoznać, że doszło do uwięźnięcia? W takim przypadku guzek nie daje się odprowadzić do wnętrza jamy brzusznej, jest twardy i dobrze widoczny. Takiemu stanowi towarzyszą nudności i wymioty oraz bóle brzucha, a skóra staje się ciepła i zaczerwieniona.

Przepuklina mosznowa

Przepuklina pachwinowa

Przepuklina pępkowa

Przepuklina brzuszna pooperacyjna