lek. med. Artur Dobosz - proktologia, choroby odbytu, hemoroidy, żylaki odbytu Hemoroidy (guzki krwawnicze, żylaki odbytu).
Bezoperacyjne leczenie hemoroidów. Usuwanie hemoroidów wewnętrznych II, a w wybranych przypadkach III stopnia wykonujemy bezoperacyjną metodą Barrona. Zabieg ten polega na założeniu podwiązek gumowych na hemoroidy, które po kilku dniach samoistnie odpadają z powodu braku dopływu krwi.Bezbólowy, krótki zabieg bez pobytu w szpitalu.

Podwiązanie hemoroidów metodą Barrona

Wypadające hemoroidy na zewnątrz odbytu (III stopień zaawansowania) - wycięcie metodą klasyczną

Uwięźnięte hemoroidy w IV stopniu zaawansowania. Leczenie operacyjne po przygotowaniu farmakologicznym

Uwięźnięty hemoroid IV stopnia

Zakrzepica zewnętrznego splotu żylnego odbytu

Często występujący problem proktologiczny objawiający się nagle powstałym twardym, bolesnym 'guzkiem" na zewnątrz odbytu. W wybranych przypadkach możliwe jest leczenie farmakologiczne. W przypadkach ostrych lub gdy zakrzepowo zmieniony guzek nie poddaje się leczeniu farmakologicznemu należy wykonać zabieg nacięcia lub wycięcia zmienionego chorobowo fałdu.
Zabieg wykonywany jest ambulatoryjnie w znieczuleniu miejscowym, po krótkiej obserwacji na oddziale pacjent zostaje zwolniony do domu.

Zakrzepica splotu przyodbytowego - po lewej. Hemoroid III stopnia na zewnątrz odbytu - po prawej

Fałdy anodermalne w fazie obrzęku

Fałdy anodermalne

Szczelina odbytu

Szczeliną odbytu nazywamy linijne owrzodzenie błony śluzowej kanału odbytu; w dnie szczeliny często widoczne są włókna zwieracza wewnętrznego. Dobranie odpowiedniego sposobu leczenia zależy od stopnia zaawansowania choroby, czasu jej trwania, nasilenia dolegliwości bólowych, częstości krwawienia itp. Wcześnie rozpoznana szczelina rokuje wyleczenie w sposób zachowawczy (niezabiegowy). Schorzenia zakwalifikowane przez lekarza do leczenia operacyjnego (szczeliny przewlekłe i nawrotowe) wykonujemy ambulatoryjnie metodą sfinkterotomii wewnętrznej bocznej lub sposobem Gabriela.
Zabieg wykonywany jest ambulatoryjnie w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym. Po kilkugodzinnej obserwacji może być zwolniony do domu.

Kłykciny kończyste

Kłykciny kończyste to często występujące brodawki okolicy odbytu. Są przenoszone w większości przypadków poprzez bezpośredni kontakt płciowy z partnerem zakażonym wirusem HPV.
Leczenie: farmakologiczne lub zabiegowe. Wybór sposobu leczenia jest zależny od stopnia zaawansowania choroby i podatności brodawek na leki. Optymalnym sposobem jednorazowego pozbycia się choroby jest zabieg chirurgiczny usunięcia brodawek w znieczuleniu ogólnym (dożylnym) i opuszczenie Kliniki w dniu zabiegu. Kontrola skuteczności zabiegu po miesiącu i 6 miesiącach. W przypadku małej ilości brodawek możliwy jest zabieg ambulatoryjny w znieczuleniu miejscowym.

Polipy odbytu i odbytnicy

Ambulatoryjnie wykonywany zabieg w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym polega na wycięciu lub elektroresekcji polipów w zależności od ich umiejscowienia.
Usunięty materiał jest badany histopatologicznie.

Ropnie i przetoki okołoodbytnicze

Ambulatoryjnie wykonywany zabieg w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym polegający na nacięciu ropnia, wyczyszczeniu go i założeniu drenu.
W przypadku przetok okołoodbytniczych postępowanie jest zależne od rodzaju przetoki i polega na jej wycięciu i pozostawieniu do gojenia przez ziarninowanie.